جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰

راه های فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

راه های فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده :

معمولا راه های فرار مالیاتی موجود در مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است :

الف) خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی

نگهداری آمار افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یک سیستم اجرایی قوی است . در غیر این صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند .

ب) اعلان ادعاهای اغراق آمیز در مورد استرداد :

راه دیگر فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ، بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولید است . ساده ترین راه ، جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است .

ج) اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی :

اعلان مقدار فروش کمتر از حد واقعی ، یکی دیگر از روش های پرداخت مالیات در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است . در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعلان شود ، مقدار بدهی مالیاتی نیز کمتر می شود . البته باید توجه داشت که در روش فاکتور ، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به میزان کمتر مالیات ، اعتبار کمتری را نیز به وجود خواهد آورد . لذا یکی از روش های کاهش فرار مالیاتی ، به هنگام مالیات بر ارزش افزوده استفاده از روش اعتبار مالیاتی است

د) ادعاهای غلط در مورد صادرات :

به علت معاف بودن صادرات از مالیات با در نظر گرفتن تحقیقات مالیاتی برای صادرات ، در برخی موارد ، تولیدکنندگان به دولت اطلاعات غلط و نادرستی در مورد صادرات اعلام می کنند .

سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی :

برای کنترل و کاهش پدیده فرار مالیاتی ، اتخاذ سیاست های زیر ، توصیه می شود :

1- تعیین نرخ مناسب مالیات

2- ساده کردن نظام مالیاتی

3- افزایش ممیزی

4- جرایم مالیاتی مناسب

5- از بین بردن اقتصاد زیرزمینی

6- ایجاد ثبات در قوانین مالیاتی

7- دنبال کردن فراریان مالیاتی بزرگ

8- منصفانه بودن نظام مالیاتی

9- دموکراتیک شدن دولت و توجه دولت به خواسته های مردم

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 11:30 |  لینک ثابت   •