یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱

در گفت وگو با حسابرسان مستقل بررسي شد : پيش بيني هاي 92 از دريچه حرفه حسابرسي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 13:54 |  لینک ثابت   • 

شنبه دوم دی ۱۳۹۱

TFRS


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 1:3 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱

متنوع‌سازی شرکتی و گزارشگری مالی با رویکرد استاندارد حسابداری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 21:3 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱

Faktoring İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi حسابداری فاکتورینگ

Faktoring İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi/ext/belgeler_v_e.swf">
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 15:35 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱

تز: حسابداری تورمی در بانک ها

Bankalarda enflasyon muhasebesi uygulaması ve uluslararası finansal raporlama standartları (ufrs)29 (yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama) standardına göre değerlendirilmesi [Inflation accounting application in banking sector and evaluation according to international financial reportin/ext/belgeler_v_e.swf">
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 10:46 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱

تز: تاریخچه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت آن در ترکیه

Uluslararası finansal raporlama standartlarının ortaya çıkışı ve gelişimi ile muhasebe standartlarının Türkiye’deki durumu [The emergence and development of international financial reporting standards and state of accounting standards in Turkey]/ext/belgeler_v_e.swf">
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 10:44 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱

تز: تجزیه و تحلیل هزینه های تامین مالی طبق استانداردهای بین المللی

Borçlanma maliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlar açısından irdelenmesi [Researching borrowing costs by using national and international standarts]/ext/belgeler_v_e.swf">
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 10:40 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱

پایان نامه با موضوع استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16 و 38 - داراییهای مشهود و نامشهود

maddi ve maddi olmayan duran varlıklar standartları/ext/belgeler_v_e.swf">
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 13:21 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱

UFRS-VUK KARŞILAŞTIRILMASI


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 0:59 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱

TFRS terimleri


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 0:53 |  لینک ثابت   • 

جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱

MUHASEBE STANDARDININ DÜNYADA’Kİ GELİŞİMİ


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 23:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱

MUHASEBE STANDARTLARINI KİM YAYINLAR درباره نحوه انتشار استانداردهای حسابداری ترکیه

http://www.muhasebeuygulamalari.net/muhstdgen.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 21:48 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱

Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 10:49 |  لینک ثابت   • 

شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۱

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمينه گزارشگری تغییرات حسابداری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 0:38 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱

عزم «بورس» و «حسابرسي» براي بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 22:49 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱

Statement of Financial Position


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 1:31 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱

IAS - 1: Presentation of Financial Statements

http://www.worldgaapinfo.com/pdf/IAS/IAS1.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 23:59 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱

Translation of IFRS Standards into Local Languages: nderstanding Problematics of Translation

Translation of IFRS Standards into Local Languages:  nderstanding Problematics of Translation

http://www2.lse.ac.uk/accounting/pdf/Kettunen.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 23:48 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱

What is the difference between Income Statement and Statement of Comprehensive Income?

Income Statement and Statement of Comprehensive are differentiated because IAS 1 gives two options to present the items of incomes and expenses recognized during the period.

IAS 1 para 81 allows that all the items of income and expenses recognized in the period:

 • EITHER in a single statement i.e. Statement of Comprehensive Income;
 • OR in two separate statements as follows:
  • Income Statement: With components of profit and loss recognized. This statement includes regular line items which in the language of IASs are known as profit and loss items.
  • Statement of other Comprehensive Income: This statement starts with the profit or loss as calculated under Income statement and contains components of other comprehensive income. Simply this statement contains such line items which are not recognized in profit or loss and if disclosed under Income Statement then it might mislead users of financial statements as they may consider them as regular line items.
   • The components of other comprehensive incomeinclude:
    1. changes in revaluation surplus (see IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets);
    2. actuarial gains and losses on defined benefit plans
    3. gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign operation
    4. gains and losses from investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income
    5. the effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow hedge (see IAS 39).
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 23:35 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمينه گزارشگری تغییرات حسابداری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 22:16 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱

Guide to Accounting for Income Taxes

http://www.pwc.com/en_US/us/insurance/assets/guide_to_accounting_for_income_taxes_new.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 12:8 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱

اهداف و ارزش های مشترک IASB و FASB

IASB ve FASB, Ortak Hedefler, Değerler ve İlkeler

http://kgk.gov.tr/contents/files/IASB_haber/FCAGLetter.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 15:3 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱

TMS – 11

http://www.fatih.edu.tr/~ahgungormus/Maliyet_Guncellemesi.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 20:23 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱

صورت های مالی نمونه - طبق استانداردهای بین المللی - به زبان ترکی

http://www.kpmg.com/TR/tr/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Documents/UFRS-Ornek-Finansal-Tablolar-2012-02-10a.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 0:34 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱

صورت های مالی بنا به استانداردهای حسابداری ترکیه (بین المللی)

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE

FİNANSAL DURUM TABLOSU, ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ve NAKİT AKIŞ TABLOSU

http://www.bursa-smmmo.org.tr/yuklemeler/129/Muh_std_2_APA_ME.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 18:40 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

دانلود کتابهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای

(ebook) استانداردهای حسابداری - نشریه 160 - [دانلود]

(ebook) استانداردهای حسابرسی - نشریه 124 - [دانلود]

(ebook) آیین رفتار حرفه ای - نشریه 123 - [دانلود]

دوستان عزیز در صورتیکه در دانلود فایلها با مشکل برخورد کردید، پس از کلیک روی لینکهای بالا و رفتن به صفحه مخصوص دانلود از طریق راست کلیک بر روی دکمه دریافت، گزینه Save Link As یا Save Target As را انتخاب نمایید. و یا در قسمت نظرات مطرح نمایید تا بررسی شود.

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 13:0 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

TÜRKIYE’DE MUHASEBE STANDARTLARININ GELISIMI

http://www2.aku.edu.tr/~celitas/sayfalar/MT12.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 3:25 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

Türkiye’de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md146/muhasesestandard%C4%B1.pdf

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 3:24 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

اسلایدهای آموزشی استانداردهای حسابداری ترکیه (بین المللی)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TFRS-TMS)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(GENEL)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TFRS-2-HİSSE BAZLI ÖDEMELER)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TFRS-3-İŞLETME BİRLEŞMELERİ)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-7-NAKİT AKIŞ TABLOLARI)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-10-BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-11-İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ )

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-13- STOKLAR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-16-MADDİ DURAN VARLIKLAR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS17-KİRALAMA İŞLEMLERİ )

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-21-KUR DEĞİŞİMİN ETKİLERİ)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-23-BORÇLANMA MALIYETLERİ)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-28-İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-34-ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-36-VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-37-KARŞILIKLAR,KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR)

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

(TMS-38-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR)

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 0:32 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱

Neden UFRS ?

Neden UFRS ?

 • UFRS "Global standartlar" olma yolunda önemli avantajlara sahiptir.
 • Bir çok ülke halihazırda UFRS'yi ulusal standartları olarak benimsemiştir.
 • Avrupa Birliği UFRS'yi 2005 yılından itibaren zorunlu standart olması yönünde karar almıştır.
 • SPK ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını kısa bir süre önce yürürlüğe koymuştur.
 • Ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm sermaye şirketleri için UFRS uygulamaları zorunlu olacaktır.
نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی در 2:20 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر